Zdeněk Burian

Životopis Zdeňka Buriana

Zdeněk Michael František Burian se narodil 11. února 1905 v Kopřivnici a zemřel 1. července 1981 v Praze. Zdeněk Burian byl významný český malíř a ilustrátor, kterého proslavily ilustrace dobrodružných knih z období pravěku psané spisovatelem Eduardem Štorchem a paleontologické rekonstrukce uskutečňované společně s profesorem Josefem Augustou.

Výtvarného talentu Zdeňka Buriana si všimli již při jeho studiu na základní škole. Ve 14 letech byl (na doporučení ilustrátora Jana Gotha a Maxe Švabinského) přijat na Akademii výtvarných umění, přímo do druhého ročníku. Na škole vydržel ale pouze necelé 2 roky a už v šestnácti se začal živit jako ilustrátor. Ilustroval především dobrodružnou literaturu. První knihou, k níž takto přispěl, bylo Dobrodružství Davida Balfoura od Stevensona. Ilustroval také řadu knih Eduarda Štorcha, a tyto ilustrace měly osudový význam pro jeho celoživotní dílo.

Mezinárodního uznání se mu totiž dostalo především za rekonstrukce vymřelých zvířat a rostlin, kterým se věnoval ve spolupráci s předními odborníky, mezi nimiž byli paleontolog Josef Augusta, antropolog Vojtěch Fetter a další. Po smrti Josefa Augusty spolupracoval na řadě rekonstrukcí s paleontologem Z. V. Špinarem, četné paleoantropologické rekonstrukce vedl zoolog Vratislav Mazák, který se původem člověka intenzivně zabýval. Vratislav Mazák byl také významným katalogizátorem Burianova díla.

Přesto byl Zdeněk Burian v odborných výtvarných kruzích značně opomíjen (byl mu vytýkán naturalismus a akademismus). Dalším důvodem jeho opomíjení byla nepřízeň komunistického režimu, kterému se (mimo jiné) nelíbily jeho orientace na západní literaturu, ani jeho aktivní působení v trampingu a velké sympatie k hnutí woodcraft. Byl členem Svazu čs. výtvarných umělců, Sdružení výtvarníků Purkyně a pravidelně se zúčastňoval členských výstav.
GDPR
Realizace stránek TAH reklamní agentura, s.r.o., 2015